Skip to main content

Kommunalskatt

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och via den betalar alla kommuninvånare gemensamt för en stor del av den kommunala verksamheten.

För varje hundralapp du tjänar betalar du 21,10 kronor i kommunalskatt.

Kommunens övriga intäkter består av statsbidrag och fastighetsavgifter samt taxor och avgifter för till exempel äldreomsorg och barnomsorg. Kommunen får även intäkter från regionen och andra kommuner för tjänster som vi säljer, samt bidrag och ersättningar från olika myndigheter.

Regionskatt och begravningsavgift

Förutom skatt till kommunen betalar du som skattebetalare även skatt till regionen (11,40 procent för 2023) samt begravningsavgift (0,258 procent för 2023).

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift.

Kolla din skatt

Om du vill veta vad du betalar i skatt kan du hämta din skattetabell på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats eller räkna ut din skatt på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats