Skip to main content

Hur ser barns och ungdomars nätvardag ut?

Barn och unga spenderar allt mer tid online och nätet har blivit en plats för både aktiviteter och umgänge med vänner. Men det är också en plats där barn och ungdomar dagligen blir utsatta för hot och kränkningar och en plats där vuxna inte har tillräcklig insyn.

På samma sätt som du som vuxen lär barn om risker utanför nätet behöver du prata om sådant som kan inträffa online. Som vuxen behöver du vara nyfiken och engagerad i de ungas liv – både på och utanför nätet. Förövare finns där barn finns – även online – och då måste även övriga vuxenvärlden finnas där.

Att hjälpa barn att hantera nätet säkert och prata om hur de ska agera om något dåligt händer är viktigt – precis som att förklara att det aldrig är barnets fel och att du inte kommer bli arg för något som barnet berättar om.  

Råd till dig som är förälder 

  • Det är ditt ansvar som vuxen att lära ditt barn om både risker och möjligheter på nätet 
  • Att bry sig om vad ditt barn gör på nätet är bra, men precis som i livet utanför nätet är det viktigt med en balans mellan frihet och kontroll. 
  • Engagera dig i ditt barns tillvaro på nätet redan innan något har hänt – då ökar chansen att hen berättar om det sker något dåligt 
  • Skäll aldrig på ditt barn om något dåligt har hänt. Det minskar chansen för att barnet vill berätta om det som den har varit med om.
  • Hjälp ditt barn att reda ut vad som har hänt och vad som behöver göras 
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa ditt barn.

Vill du veta mer?

Ecpat

Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. På deras webbplats finns det samtalsguider för hur du pratar med barn och unga om kroppen, gränser, samtycke och relationer. De håller också regelbundna digitala föräldramöten. Här kan du också få hjälp med att plocka ner oönskade bilder.

Friends

Friends är en organisation som arbetar för att förhindra mobbning bland barn och unga. Här kan du som förälder läsa om hur du pratar med ditt barn om nätet och vad som kan vara bra att tänka på när barnet finns på nätet.

Våra barn och nätet

Detta är en podd med olika avsnitt som handlar om barn och ungdomar på nätet. Som förälder får du redskap i att vara en bra nätförebild.

Råd och stöd

Kommunen erbjuder råd och stöd både till dig som vuxen och till barn och ungdomar.