Skip to main content

Återlämning av SITHS-kort

När du avslutar din anställning så är du skyldig att lämna tillbaka ditt SITHS-kort.

Avslutad anställning

När du har avslutat ditt sista arbetspass så är du skyldig att lämna SITHS-kortet till din chef som ska klippa sönder det i din närvaro (magnetremsan och chippet ska klippas sönder, men kortnumret ska vara komplett). Chefen ska sedan skicka det klippta kortet till SITHS-kontoret i Halmstad där kortet avregistreras.

Om du är anställd av bemanningen så lämnar du in ditt SITHS-kort till chefen i den verksamhet där du gör ditt sista arbetspass.

SITHS-kort som ska avregistreras

SITHS-kort som ska avregistreras skickas till adress:

Servicecenter, Nymansgatan 16, 302 33 Halmstad