Skip to main content

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har hand om alla kommunala frågor som rör människors liv och hälsa. Dessutom finns privata företag som driver en del av verksamheten genom avtal med socialnämnden.

Förvaltningen ansvarar bland annat för

 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • stödinsatser för barn, unga och familj
 • missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt stöd
 • flykting- och integrationsfrågor
 • hemsjukvård
 • kvalitetsuppföljning och utvärdering av socialnämndens verksamheter
 • serveringstillstånd
 • anhörigstöd
 • frivilligverksamhet

Förvaltningen är indelad i stabsavdelning, kvalitets- och utredningsavdelning, myndighetsavdelning och Falkenbergs egenregi.

Chef för socialförvaltningen är Ann-Louise Östman.

Politiska beslut fattas av socialnämnden.

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats