Skip to main content

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen stöttar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess uppdrag att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår bland annat att

 • förbereda och genomföra politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
 • samordna, utveckla och stödja kommunens förvaltningar och bolag
 • ansvara för och samordna övergripande frågor som bland annat rör politik, ekonomi, utveckling, HR, juridik, informationshantering, kommunikation, demokrati, hållbarhet, trygghet och säkerhet, arbetsmarknadsfrågor, samhällsbyggnad och näringslivsutveckling.

Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Verksamhet och avdelningar

Förvaltningen är uppdelad i sex avdelningar och en verksamhet med ytterligare två avdelningar och en stab.

Avdelningar

 • Kansliavdelningen
 • Säkerhetsavdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • Näringslivsavdelningen
 • HR-avdelningen
 • Utvecklingsavdelningen.

Kansliavdelningen är uppdelad i kanslienheten och kommunarkivet.

Inom HR-avdelningen finns bemanningsenheten, HR-enheten och löneenheten.

Ekonomiavdelningen är uppdelad i controllerenheten och redovisningsenheten.

Den centrala kommunikationsfunktionen finns inom utvecklingsavdelningen men är ingen egen enhet.

Hållbar samhällsutveckling

Verksamheten "Hållbar samhällsutveckling" samlar samhällsbyggnads-, arbetsmarknads- och hållbarhetsarbetet under ett gemensamt paraply.

Under verksamheten ligger:

 • Samhällsplaneringsavdelningen
 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Staben för hållbar samhällsutveckling.

Samhällsplaneringsavdelningen är indelad i bygglovsenheten, planenheten, mark- och exploateringsenheten och strategienheten.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats

Politiska beslut fattas av nämnderna

Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på frågan.

Läs mer om nämnderna