Skip to main content

Ljusföroreningar

Olika typer av lampor påverkar nattlevande djur på olika sätt. Välj en typ av belysning som påverkar så lite som möjligt.

Ljus utomhus under dygnets mörka timmar kan skada djur och natur. Därför har vi gjort en rad åtgärder. På den här sidan berättar vi vad vi gjort och varför – och vad du själv kan göra för att undvika att skapa det som kallas ljusföroreningar.

Allt liv på jorden är anpassat efter solens upp och nedgång. Ljus styr hormoncykler, årsrytm och beteenden och då vi tillför allt mer artificiellt ljus så påverkas både människor och djur. Vi kallar det för ljusföroreningar, ljuset som spiller ut i naturen från våra dörrlampor, gatlyktor och reklampelare, och som maskerar den naturliga ljus- och mörkercykeln.

Ljusföroreningar skadligt för nattaktiva djur

Ljusföroreningar har en negativ påverkan på nattaktiva djur som är beroende av mörker, lockar insekter till lampor där de dör av utmattning och får nattflyttande fåglar att flyga fel. Sedan LED-lampans intåg har mängden artificiellt ljus ökat stadigt och idag finns knappt en vrå där vi kan uppleva en helt mörk natthimmel. Vi arbetar aktivt för att minska ljusföroreningar för att bevara de ljuskänsliga arternas naturliga miljöer.

Det här kan du göra

Alla som har fasadbelysning eller belysning utomhus kan bidra genom att lära sig mer och ta ansvar. Ofta kan enkla åtgärder göra stor skillnad:

  • Belys bara när och där det behövs
  • Använd närvarostyrning (rörelsesensorer)
  • Välj varmare ljus
  • Minska ljusstyrkan
  • Placera ljuspunkten lågt och undvik/avskärma uppåtriktat ljus
  • Ta särskild hänsyn när du belyser nära vatten med höga naturvärden och miljöer där fladdermöss trivs, som gamla träd.

Det här har vi gjort

Vi följer själva råden ovan, när vi installerar ny belysning eller renoverar den som redan finns på en plats. Ibland kan vi göra undantag, för att vi vet att mer belysning kan ge ökad känsla av trygghet i ett område.

En illustration som visar hur lampor på en cykelväg tänds när någon cyklar där, men släcks när de cyklat förbi.

Närvarostyrd belysning gör att till exempel en väg är svagt belyst när ingen är där, men lyser upp när någon passerar.

Närvarostyrd belysning

Vi har infört närvarostyrd belysning på några sträckor. Det innebär att det lyser litegrann hela tiden, men när någon passerar lyser det upp just då. På detta sätt minskar vi ljusföroreningar samtidigt som vi spar energi. När vi gör underhåll på en sträcka eller belyser en ny sträcka, överväger vi om detta är ett bra alternativ. Vi använder LED-lampor, som spar energi, och har bättre färgåtergivning.

Hänsyn vid vatten

Vi har belysning under Tullbron, men den lyser bara vissa tider för att inte störa vandrande fiskar som lax och havsnejonöga.

Projekt för ökad kunskap

Under 2022-2024 genomförde kommunen ett projekt tillsammans med Falkenberg Energi AB och Falkenbergs pastorat för att lära oss mer om ljusföroreningar. Vi är aktörer som ansvarar för belysning på bland annat vägar, cykelvägar, byggnader och kyrkogårdar. Finansieringen kommer från Naturvårdsverket som ett så kallat LONA-projekt. Rapporten från projektet är ett bra underlag för den som vill lära sig mer.

Läs hela rapporten här

pdf Läs rapporten från Falkenbergs pastorat, med fokus på kyrkor och kyrkogårdar (1.14 MB)

Som en del av projektet inventerade vi fladdermöss i Vinbergs naturreservat och i pastoratets kyrkor. Fladdermöss är en artgrupp som är särskilt känslig för ljusföroreningar. pdf Resultaten från inventeringen hittar ni här. (875 KB)

Logptyperna för Falkenbergs Energi, Lona och Svenska kyrkan-