Skip to main content

Sjukvård och hjälpmedel

Det finns många hälso- och sjukvårdsinstanser där du kan få hjälp, råd och stöd.

Hemsjukvård

Falkenbergs kommun har ansvar för din hälso- och sjukvård när du bor på en gruppbostad eller en servicebostad. Det heter hemsjukvård, det innebär en arbetsterapeut, fysioterapeut (det som förut hette sjukgymnast) och en sjuksköterska kan komma hem till dig om du har behov av det.

Om du inte bor i gruppbostad eller servicebostad, utan bor ex. i hemma hos föräldrar, i egen lägenhet eller hus och inte själv kan ta dig till vårdcentralen kan du i vissa fall få hemsjukvård av kommunen.

Här kan du läsa mer om hemsjukvård

Tandvård

I vissa fall kan man få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det gäller dig som behöver mycket vård.

Här kan du läsa mer om tandvård

Hjälpmedel

Ett bra hjälpmedel kan göra vardagen enklare. Det kan hjälpa dig att kunna klara av saker på egen hand. Om du har en funktionsnedsättning kan du få låna hjälpmedel som till exempel en rollator eller rullstol.

Du kan få ett hjälpmedel om det är en del av din rehabilitering, habilitering, vård eller behandling. Hjälpmedlet är ett lån. Arbetsterapeut eller fysioterapeut kan hjälpa dig att se om du behöver hjälpmedel.

Exempel på andra hjälpmedel är:

 • duschstol
 • veckotavla
 • talapparat
 • appar till mobiltelefon

Det finns också många hjälpmedel som du kan skaffa själv. En arbetsterapeut eller fysioterapeut kan ge dig tips och råd. Exempel på hjälpmedel som du kan köpa själv är bestick och griptång.

Här kan du läsa mer om hjälpmedellänk till annan webbplats

1177 Råd om vård

När du har frågor som gäller din vård kan du ringa 1177. När du ringer 1177, svarar en sjuksköterska.Ibland är det många som ringer samtidigt, då kan du få vänta i telefonkö en liten stund.

Sjuksköterskorna på 1177 kan hjälpa dig med att:

 • svara på dina frågor
 • bedöma ditt behov av vård
 • ge dig råd
 • hänvisa dig till rätt vårdmottagning när så behövs

Sjuksköterskorna på 1177 svarar oavsett när du ringer på dygnet. Är det en akut situation, ska du ringa 112, oavsett var du befinner dig.

Mer om råd och vård hittar du på 1177 Halland (1177.se)länk till annan webbplats

Samordnad individuell plan - SIP

Du som behöver stöd och vård från flera olika verksamheter har rätt att få en samordnad individuell plan. Exempel på olika verksamheter:

 • socialtjänst
 • omsorg
 • skola
 • sjukvård

Det är din plan. Du väljer själv vilka som ska vara med. En samordnad individuell plan är alltid en beskrivning av helheten.

Den individuella planen ska handla om:

 • dina behov
 • styrkor och önskemål
 • stöd och behandling

I planen ska framgå:

 • vilka insatser som ska göras
 • vem som ska ansvara för insatserna
 • om kommunen eller regionen ska ha det övergripande ansvaret
 • hur planen ska följas upp

Här hittar du mer information:

SIP för barn och unga (uppdragpsykiskhalsa.se)länk till annan webbplats

SIP för vuxna och äldre (uppdragpsykiskhalsa.se)länk till annan webbplats

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Där kan du och dina närstående få stöd och träning för att klara av vardagen så bra som möjligt.

Målet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig det går och känna att du själv har möjlighet att påverka ditt liv. Det är Region Halland som ansvarar för verksamheten.

Här hittar du mer information om habiliteringen (1177.se)länk till annan webbplats