Skip to main content

Aktuella e-förslag

Här hittar du aktuella e-förslag som du kan rösta på. Ett e-förslag ligger uppe i 60 dagar och du kan rösta på det under hela den här perioden.

Du hittar alla e-förslag under rubriken Aktuella förslag. Finns det inget förslag där betyder det att det just nu inte finns något att rösta på.

Så här röstar du

För att rösta trycker du på knappen där det står "rösta för". Du måste också ange dina kontaktuppgifter. 

Du får endast rösta en gång per förslag. Om minst 50 personer röstar på ett förslag kommer det att skickas vidare för handläggning till berörd nämnd. 

Har du röstat återkopplar vi till dig om hur det har gått för det förslag du röstat på.

Förslagen ligger uppe hela 60-dagarsperioden. Rösta gärna på ett förslag även om det redan fått ihop 50 röster – och uppnått 100 procent. Då får nämligen de förtroendevalda möjlighet att se hur populärt ett förslag är, vilket kan påverka deras beslut.