Skip to main content

Ditt ansvar vid en samhällsstörning

För att skydda ditt liv och din egendom ska du som kommuninvånare själv genomföra och bekosta nödvändigt skydd som kan hantera och begränsa skador vid en olycka. 

Det innebär bland annat att skaffa nödvändiga försäkringar för dig, din familj, boende och ägodelar.

Förbered dig

Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar, för att kunna klara av ett längre strömavbrott eller ett avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Fyra viktiga områden

Fyra basbehov är särskilt viktiga att tänka igenom:
• vatten
• värme
• mat
• kommunikation

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en sida med råd till privatpersoner.

Lilla krisinfo är en sida för barn och unga, som är en del av Krisinformation.se och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.