Skip to main content

Patientsäkerhets­berättelser

Här hittar du socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelser. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse med redogörelse för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.