Skip to main content

Företag som anslutit sig till Falkenbergs klimatinitiativ

Här är en lista på de företag som är med i klimatinitiativet. Under varje företagsnamn hittar du företagets viljeinriktning.

Företagen är listade i alfabetisk ordning.

AnimaElata – Ledarutvecklaren

Viljeförklaring: Som konsult i ledarutveckling och självläkning är klimatarbetet en viktig kompass. Tillsammans i Klimatinitiativet kan vi göra skillnad. Inspirera varandra att skapa nya innovativa och ekonomiskt lönsamma affärskoncept som samtidigt är läkande för oss, vår natur och vår planet. Vi behöver se allt ur ett större perspektiv – historiskt, visionärt och pragmatiskt, samtidigt som vi är medvetna om konsekvenserna av våra miljösatsningar. När vi gör det tillsammans, kan vi skapa goda och hållbara resultat.

Bendiro Profile Tech AB

Viljeförklaring:  Vi inser klimatkrisens allvar och vill aktivt delta i detta initiativ. Genom ansvarsfulla handlingar och hållbarhet strävar vi efter att skydda planeten och säkra en hållbar framtid. Genom kollektiva insatser kan vi tillsammans göra verklig skillnad och inspirera andra att agera för en hållbar omställning.

Bengt-Olof Isaksson AB

Viljeförklaring: Som konsult och styrelsemedlem påverkar företaget klimatet mest genom andra bolag. Men självfallet är det viktigt vad som sker i mitt bolag också och ett flertal åtgärder är vidtagna och fler kommer att ske. För mig är det viktigt att vara med i Klimatinitiativet – ett forum där jag ser att vi tillsammans kan utveckla och inspirera varandra. 

Bertegruppen

Viljeförklaring: Vi är med i Falkenbergs klimatinitiativ för att utbyta erfarenheter, inspireras, utmanas och hitta nya möjliga lösningar för att minska vårt och Falkenbergs klimatavtryck. Tillsammans kommer vi längst!

ByggBröderna i Falkenberg AB

Viljeförklaring: För att spela vår egen roll i att skydda klimatet och sprida kunskapen i vår organisation. Falkenbergs klimatinitiativ kan inspirera oss att arbeta vidare för att ta nästa steg.

Cadi

Viljeförklaring: Vi är med i Falkenbergs klimatinitiativ för att vi vill värna om miljön i Falkenberg och övriga världen. Vi vill genom att vara med i detta få ett bra utbyte av erfarenheter från andra företag i kommunen och kunna lägga grunden till en hållbarare produktion hos oss. Vi vill även kunna så ett frö hos våra anställda så att de kan tänka klimatsmartare hemma också.

Ecoera

Viljeförklaring: Vi vill genom Falkenbergs klimatinitiativ vara en del för att skapa en klimatpositiv framtid!

Engelsons AB

Viljeförklaring: Genom medlemskapet i Falkenbergs klimatinitiativ vill Engelsons bidra till en hållbar omställning och minska vår klimatpåverkan lokalt. Vi vill utveckla oss själva men även inspirera fler företag i Falkenberg att börja arbeta med hållbarhetsfrågorna.

Falkenbergs kommunkoncern

Viljeförklaring: Med klimatinitiativet vill vi skapa kraft, lära och hitta nya lösningar, för en snabb och innovativ klimatomställning både inom den egna koncernen och för Falkenberg i stort. Det bidrar till att säkra Falkenbergs konkurrenskraft och att kommunen växer för en hållbar framtid.

Falkenbergs plåtslageri och ventilation 

Viljeförklaring: Vi finns till för att positivt forma framtiden via ansvarsfull rådgivning och kapital, både idag och för kommande generationer.

Falkenbergs Sparbank

Viljeförklaring: Vi vill vara med och bidra till lokal klimat- och hållbarhetsrelaterad förändring och affärsutveckling och vill ta ansvar för vår verksamhets klimatavtryck. Som bank är vi en lokal möjliggörare för andras omställning och kan verka för minskad klimatpåverkan via vår rådgivning.

Falkvarv AB

Viljeförklaring: Falkvarv arbetar redan idag aktivt för att minska sin miljöpåverkan, och med hjälp av Falkenbergs klimatinitiativ hoppas vi kunna växla upp. Falkvarv önskar samverka med kommun och andra företag i Falkenberg genom att dra sitt strå till stacken för att minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet. Genom att inspirera och inspireras av varandra tror vi att omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer att ske snabbare, än om vi försöker var och en för sig.

GleSYS

Viljeförklaring: Klimatpåverkan vid datacenterdrift är en av vår branschs viktigaste framtidsfrågor. För att säkerställa hållbar digital utveckling måste klimatavtrycket begränsas och på sikt minskas. GleSYS vill vara branschledande i klimatarbete som säkrar en långsiktigt hållbar värld.

Kontorsleverantören i Halland AB

Viljeförklaring: Vi vill hitta en så klimatsmart lösning för vår verksamhet som är möjligt med våra resurser.

Länsförsäkringar Halland

Viljeförklaring: Länsförsäkringar Halland vill genom ett aktivt deltagande i Falkenbergs klimatinitiativ arbeta för att minska vår klimatpåverkan enligt den befintliga plan som fastställts internt i bolaget. Vi vill också genom nätverket dela erfarenheter med andra. 

Näringslivet Falkenberg

Viljeförklaring: Vi i Näringslivet Falkenberg strävar efter att skapa ett företagsamt och hållbart Falkenberg. Genom att ta aktivt ansvar för vår miljö och samarbeta med andra företag, vill vi minska vårt klimatavtryck och främja hållbar utveckling inom vårt föreningsuppdrag. Det innebär att vi gör detta internt i vårt styrelsearbete men även i våra olika arrangemang där våra medlemmar möts för att inspireras, nätverka och påverka.

Falkenbergs Klimatinitiativ är en viktig plattform för att samla och mobilisera alla intressenter i näringslivet. Vi är övertygade om att detta inte bara minskar negativa miljökonsekvenser, utan även leder till innovation, tillväxt och konkurrenskraft. Vi ser det som en investering i vår gemensamma framtid och som ett sätt att säkerställa att Falkenberg förblir en attraktiv plats att verka och leva i. Vi är stolta över att vara en del av denna satsning och genom vår deltagande bekräftar vi vår vilja att arbeta för att Falkenberg blir en förebild inom hållbarhet.

Pelly Butiksinredningar AB

Viljeförklaring: Vi tror mycket på nätverkande när det gäller att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi önskar att bli utmanade av dom som kommit längre än oss och samtidigt själva utmana och hjälpa dom som ännu inte startat eller kommit så långt. Därför är vi medlemmar i Falkenbergs Klimatinitiativ.

Peterson & Hansson Byggnads AB

Viljeförklaring: Vi vill genom Falkenbergs klimatinitiativ bidra till att förbättra den plats där vi bor och verkar.

Randek

Viljeförklaring: Vi vill ha en kommun där alla kan bo, leva och verka. Tillsammans med andra Falkenbergsföretag vill vi minska vårt koldioxidavtryck. Vi åstadkommer detta bäst genom att samarbeta kring ett större mål och att dela ʺbest practicesʺ med andra Falkenbergsföretag.

Reklamshopen i Falkenberg AB

Viljeförklaring: Vi vill bidra till att Falkenberg blir Sveriges bästa klimat- och hållbarhetskommun för allas vår framtids skull.

Renewable Sweden AB

Viljeförklaring: Vi deltar i Falkenbergs klimatinitiativ för att nätverka och för att dela erfarenheter samt finna gemensamma lösningar.  

SEB

Viljeförklaring: SEB vill vara en ledande katalysator i en omställning till ett hållbart samhälle.

Skapa energi

Viljeförklaring: Som nystartat solenergibolag ser vi möjligheten att utvecklas och inspireras av medlemmarna i Falkenbergs Klimatinitiativ. Vi ser det som en långsiktig investering i vårt gemensamma arbete med ett minskat klimatavtryck i de delar vi kan påverka tillsammans.

Skoog Creative AB

Viljeförklaring: Vi är med i Falkenbergs klimatinitiativ för att få inspiration, erfarenhets- och kunskapsutbyte, möjlighet till att vara bollplank åt varandra.

Sköld Forsberg byggkonsult

Viljeförklaring: Vår vision är att vi förverkligar drömmar och visioner för en hållbar framtid, detta ser vi som ett steg i att hjälpa till att skapa en hållbar byggsektor. 

Sörby retreatcenter

Viljeförklaring: Stödja en helt nödvändig utveckling för ett hållbart samhälle. Bidra med kunskaper, erfarenheter och engagemang. Uppleva tillhörighet och gemenskap i vilja att ställa om. Vara en part i att driva dessa frågor.

Tomal

Viljeförklaring: Genom deltagande och engagemang i Falkenbergs klimatinitiativ ska vårt miljöteknikföretag värna om en hållbar framtid och samarbeta med andra företag i närområdet för att bidra till en minskning av klimatpåverkan från Falkenbergs kommun.