Skip to main content

Stöd till placerade elever

I Falkenbergs kommun finns det barn som placerats i samhällsvård inom kommunen eller i andra kommuner. För att barn som placerats i samhällsvård ska får en likvärdig och kontinuerlig skolgång i grundskolan finns en skolsamordnare. För barn som placerats i familjehem finns också Skolfam.

Skolsamordnaren arbetar tillsammans med socialförvaltningen för att säkerställa placerade barns rätt till utbildning och att barnen får en så kontinuerlig skolgång i grundskolan som möjligt. 

Skolsamordnaren medverkar också till att skolavtal upprättas med placerande kommuner när barn från andra kommuner placeras på HVB-hem i Falkenbergs kommun, samt att barnen tas emot och erbjuds en skolgång utifrån deras förutsättningar och behov.

Skolfam

Skolfam är en förebyggande insats för barn som är placerade i familjehem och bygger på en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns resultat i grundskolan. Skolfam har funnits i Falkenberg sedan 2014. 

Runt varje barn som är med i Skolfam finns ett Skolfam-team. Teamet består av psykolog, specialpedagog, socialsekreterare och familjehemssekreterare. Alla i teamet har i uppdrag att utifrån sin profession stötta nätverket runt barnet; familjehemmet, skolan och andra utifrån behov för att främja barnets lärande, sociala utveckling och välmående.

Kontakt

Biträdande sektorchef Lärande och hälsa

Mia Melin
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 66 63

Samordnare för placerade elever

Niels Töttrup
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-289 26 51