Skip to main content

Stöd till placerade elever

I Falkenbergs kommun finns det elever som placerats i samhällsvård inom kommunen eller i andra kommuner. För att elever som placerats i samhällsvård ska får en likvärdig och kontinuerlig skolgång i grundskolan finns en skolsamordnare. För grundskoleelever som placerats i familjehem finns också Skolfam.

Skolsamordnaren arbetar tillsammans med socialförvaltningen för att säkerställa att elevernas rätt till utbildning tillgodoses och att eleverna får en så kontinuerlig skolgång som möjligt. 

Skolsamordnaren medverkar också till att skolavtal upprättas med placerande kommuner när elever från andra kommuner placeras på HVB-hem i Falkenbergs kommun, samt att eleverna tas emot och erbjuds en skolgång utifrån deras förutsättningar och behov.

Skolfam

Skolfam riktar sig till elever i grundskolan som placerats i familjehem, antingen i Falkenbergs kommun eller i andra kommuner. 

Runt varje elev som är med i Skolfam finns ett Skolfam-team. Teamet består av psykolog, specialpedagog, socialsekreterare och familjehemssekreterare. Alla i teamet har i uppdrag att utifrån sin profession stötta nätverket runt eleven; familjehemmet, skolan och andra utifrån behov för att främja elevens lärande, sociala utveckling och välmående.

Kontakt

Samordnare för placerade elever

Niels Töttrup
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-289 26 51