Skip to main content

Vanliga frågor om föreningsliv

Här kan du hitta några av de vanligaste frågorna som rör föreningslivet.

Hur startar jag en förening?

Här hittar du information om hur du startar en förening

Vart loggar jag in för att kunna söka bidrag?

Här hittar du information om hur man söker bidrag.

Hur laddar jag upp dokument till min bidragsansökan?

Om du gör en ny ansökan så frågar programmet efter dokument i tredje steget (dokumenthantering) av er ansökan. Välj ”Ladda upp nu” i rullistan och klicka sedan på ”Välj fil” och leta upp det dokument som ska laddas upp och klicka på den blå rutan ”Ladda upp fil”. Ska ni ladda upp fler dokument gör ni likadant med resterande dokument.

Hur kompletterar jag min ansökan med ett dokument?

Logga in på sidan där ni gjort er ansökan om bidrag. Välj ”Dokumenthantering” uppe till vänster på sidan och klicka på ”ladda upp filer”. I rullistan väljer ni sedan vilken typ av dokument ni ska ladda upp och om det ska kopplas till någon av era ansökningar väljer ni det i rullistan som kommer fram. Klicka på ”Välj fil” och leta upp det dokument som ska laddas upp och klicka på den blå rutan ”Ladda upp fil”.

Varför kan jag inte klicka på symbolen för ansökan?

Symbolen ska vara blå för att den ska gå att klicka på och du måste vara inloggad för att kunna söka bidrag. Om du är inloggad och symbolen fortfarande är svart kan det bero på att föreningen ej är godkänd. Titta längst upp ovanför alla bidrag där information om er förening står. Står det att ”nytt godkännande krävs” måste ni göra detta under Uppdatera föreningsuppgifter

Var ändrar jag föreningens medlemsantal?

För att ändra föreningens medlemsantal loggar du in på sidan ”Uppdatera föreningsuppgifter”. Scrolla ner till Medlemsdata och välj ”redigera”. Ändra till rätt medlemsantal och klicka på spara.

Hur godkänner jag vår förening?

För att godkänna er förening loggar du in på sidan ”Uppdatera föreningsuppgifter”. Scrolla längst ner på sidan och bocka i rutan och klicka på godkänn.

ApN (Aktivitetskort på nätet)

Hur lägger jag till en ny ledare?

För att lägga till en ny ledare måsta du ha ledarens personnummer med alla tio siffror. Klicka på ”ledare” i den gröna huvudmenyn. Klicka sedan på ”Skapa eller återaktivera ledare”, fyll i personnumret och klicka sedan på ”Gå vidare”. Fyll i uppgifterna om ledaren och koppla ledaren till de närvarokort den är ledare för och klicka på ”spara”.

Hur skapar jag ett nytt närvarokort?

Du skapar ett nytt närvarokort genom att först välja den ledare som ska var ledare på det kortet. Skriv namnet på kortet och klicka sen på ”Skapa kort”.

Hur startar jag en ny period?

När en ny period startar antingen den 1 juli eller 1 januari måste alltid den första träningen registreras via en inloggning på dator. Först när detta är gjort kan ledarna registrera närvaro via det mobila gränssnittet.

Finns det någon app till ApN?

Nej det finns ingen app men det finns ett mobilt gränssnitt. Klicka på länken nedan och välj sedan ”för mobilen”. http://ukf.umea.se/aktivitetskortlänk till annan webbplats

Jag kommer inte in via telefonen till ApN?

Första registreringen på ett närvarokort måste vara gjord via dator om inte är detta är gjort går det inte att starta ApN via telefonen.

Vad är föreningsadministratörens uppgift?

Föreningsadministratören kan lägga till nya ledare, hantera närvarokort och göra ansökan om lokalt aktivitetsbidrag.

Hur söker vi bidraget när en period är slut?

För att skicka in en periodrapport, tryck menyvalet ”Periodrapport”. Välj därefter den period som är aktuell i rullistan ”Välj period”. Tryck därefter ”Skicka in” för att skicka in periodrapporten till kommunen (godkänna). Markera kryssrutan "Härmed intygar jag att uppgifterna är sanningsenliga och korrekta", och tryck "Godkänn föreningens närvarokort". Det går inte att söka bidrag innan perioden är avslutat (30 juni respektive 31 december). 

Hur registrerar vi personer med särskilt stöd?

Det är bara kommunadministratören som kan registrera personer med särskilt stöd så kontakta kommunens kontaktcenter för att få hjälp.

Föreningen rapporterar närvaro via Idrottonline, hur gör vi för att uppgifterna ska komma till ApN?

Uppladdningen till ApN görs manuellt, genom att från Idrottonline ladda ner en XML-fil. Därefter kan en föreningsadministratör ladda upp filerna i APN på följande sätt:

  1. Välj menyval ”Importera fil”.
  2. Tryck på knappen ”Välj fil”. Leta därefter upp den xml-fil som laddades hem från RF och tryck ”Öppna”.
  3. Skicka in filen genom att klicka på ”Skicka”

När uppladdningen har genomförts återfås "Resultat: Lyckades" eller "Resultat: Misslyckades" tillsammans med information om vad som skett vid både lyckad och misslyckad inläsning. Denna information försvinner om ni navigerar vidare.

Observera att uppladdad data blir synlig i APN först då den har kontrollerats mot regelverket. Detta sker automatiskt några gånger per timme, och tar olika lång tid beroende på systemets belastning.
Glöm inte att bidraget ska sökas vi ApN så när överföringen är klar så kan ni logga in på ApN och söka bidraget. Se frågan ”Hur söker vi bidraget när en period är slut” längre upp.

Föreningen rapporterar närvaro i Laget.se, hur gör vi för att uppgifterna ska komma till ApN?

Det sker en direkt överföring från Laget.se till ApN när föreningen väljer att göra detta i Laget.se

Glöm inte att bidraget ska sökas vi ApN så när överföringen är klar så kan ni logga in på ApN och söka bidraget. Se frågan ”Hur söker vi bidraget när en period är slut” längre upp.

Föreningen rapporterar närvaro i Sportadmin eller Svenska lag, hur gör vi för att uppgifterna ska komma till ApN?

Det sker en automatisk överföring varje natt till ApN, ni som förening behöver inte göra någonting.

Glöm inte att bidraget ska sökas vi ApN så när överföringen är klar så kan ni logga in på ApN och söka bidraget. Se frågan ”Hur söker vi bidraget när en period är slut” längre upp.

Finns det manualer till ApN?

Ja, det finns bra manualer till ApNlänk till annan webbplats med svar på de flesta frågor.