Skip to main content

Regler och tillstånd för gata och trafik

I Falkenbergs kommun arbetar vi för en trygg och säker trafikmiljö med målet att ingen människa ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Här har vi samlat information om vad du som invånare eller företag kan och ska göra för att trafikmiljön där du bor, vistas eller verkar i är trygg och säker.

Ansvar för dig som bor i hus

Som privatperson kan du till exempel ansöka om att få sätta ut blomlådor som farthinder på din gata. Du har även ett ansvar för fri sikt kring din tomt och snöröjning vid din tomt för att skapa en trygg och säker trafikmiljö.

Blomlådor som farthinder

Skotta snö vid din tomt

Fri sikt kring din tomt

Torghandel och marknader

Varje helgfri onsdag och lördag mellan 07-15 är det torghandel på Rörbeckstorget i Falkenbergs centrum. Falkenbergs Marknad arrangeras sedan 1856, den tredje onsdagen i april och den tredje onsdagen i oktober.

Torghandel och marknader

Arrangera evenemang och använda allmän plats

Om du vill arrangera ett evenemang, bygga en uteservering, affischera eller ställa ut en trottoarpratare behöver du söka tillstånd för det och flera andra saker.

Använda allmän plats

Tunga, breda eller långa transporter

För att få köra tunga, breda eller långa transporter behöver du söka om tillstånd ifall de kräver undantag från Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter.

Transporttillstånd

Gräva och schakta

Om du ska utföra gatuarbete eller andra arbeten på gata, gång- eller cykelbana behöver du lämna in en trafikanordningsplan och ansöka om grävtillstånd till Falkenbergs kommun eller Trafikverket.

Gräva och schakta