Skip to main content

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder Àrenden till kommunfullmÀktige och ansvarar för att fullmÀktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamheter och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska stÀllning.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersÀttare. Ordförande Àr Per Svensson (S), förste vice ordförande Àr Miranda Bodiroza (S) och andre vice ordförande Àr Sandra Johansson (M).

SĂ„ arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens samordnar, utvecklar och stödjer kommunens övriga nÀmnder och bolagsstyrelser. De ansvarar för kommunens strategiska och koncernövergripande arbete inom följande omrÄden:

  • Ekonomi
  • HĂ„llbarhet
  • Styrning, kommunikation och digitalisering
  • Kansli och arkiv
  • SĂ€kerhet
  • SamhĂ€llsbyggnad
  • HR
  • Arbetsmarknad
  • NĂ€ringsliv

Kommunstyrelsen förbereder Àrenden inför kommunfullmÀktige och ansvarar för att fullmÀktiges beslut genomförs. Alla Àrenden som beslutas av kommunfullmÀktige gÄr alltid först genom kommunstyrelsen, som föreslÄr vad fullmÀktige ska besluta.

Kommunstyrelsens utskott

Innan kommunstyrelsen hanterar ett Ă€rende bereds det av ett av kommunstyrelsens utskott. Kommunstyrelsen har fyra utskott – arbetsutskott (KSAU), personalutskott (PU), hĂ„llbarhetsutskott (HU) och nĂ€ringslivs- och marknadsutskott (NAMU).

Ledamöter och ersÀttare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersÀttare till kommunstyrelsen utses av kommunfullmÀktige och fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti fÄr i kommunvalet vart fjÀrde Är. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 7 ersÀttare.

SammantrÀden

Kommunstyrelsens sammantrÀden Àr inte öppna för allmÀnheten, men du kan lÀsa handlingarna och protokoll frÄn mötena. Kommunstyrelsen sammantrÀder var tredje vecka.

Protokoll och kallelser


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion