Skip to main content

Gällande detaljplaner

De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, alltså en detaljplan som fått laga kraft. Du hittar alla gällande detaljplaner i kommunens webbkarta.

En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplaner hette tidigare stadsplaner eller byggnadsplaner. Dessa hittar du också i webbkartan. Ju lägre nummer detaljplanen har i kartan desto äldre är den.

Så här hittar du en gällande detaljplan

Öppna webbkartan (kartan öppnas i nytt fönster)

Välj lagret detaljplaner:

  • Sitter du vid en dator visas en lista till höger med namn på olika lager som du kan visa och dölja. Här bockar du i rutan för detaljplaner.
  • Använder du en mobil hittar du lagret för detaljplaner när du klickar på den runda ikonen med tre lager på varandra. 
  • Använder du talsyntes hittar du lagret för detaljplaner när du klickar på ikonen som heter "Lagerstyrning".

Zooma in på kartan och klicka på det område du är intresserad av. Klicka sen på den länk som dyker upp i menyn så får du upp ett dokument för gällande detaljplan. 

Falkenberg Växer