Skip to main content

Bidrag och stöd för personer med funktionsnedsättning

Det finns många olika ekonomiska stödinsatser för dig med en funktionsnedsättning. Här nedan kan du läsa mer.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år som du fyller 19 till och med månaden innan du fyller 30.

Här kan du läsa mer om Aktivitetsersättninglänk till annan webbplats

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning du kan få från det att du har fyllt 30 år och till du fyller 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om Sjukersättninglänk till annan webbplats

Merkostnadsersättning

Har du extra kostnader på grund av din funktionsnedsättning kan du få ersättning. Det är försäkringskassan som bedömer och ta beslut. Du ska ha fyllt 18 år och inte ha en underhållsskyldig förälder.

Här kan du läsa mer om Merkostnadsersättninglänk till annan webbplats

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning får den som har daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och tillhör personkrets ett eller två. Det är upp till varje kommun att besluta om habiliteringsersättning ska utbetalas.

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag är ett bidrag du kan få om du har ett barn med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om Omvårdnadsbidraglänk till annan webbplats

Bilstöd

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra sig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Här kan du läsa mer om Bilstöd för vuxnalänk till annan webbplats

Du kan även få bilstöd om du har ett barn med en varaktig funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att förflytta sig eller anlita allmänna kommunikationer. Här kan du läsa mer om Bilstöd för barnlänk till annan webbplats

Studiemedel

Har du en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid? Då kan du i vissa fall få sänka studietakten. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för studier på 100 procent.

Studerar du mindre än 50 procent av heltid, kan du inte få studiemedel. Det finns inga studiestöd för elever på Särskild vuxenutbildning (Särvux).

Här kan du läsa mer om Studiestöd från CSNlänk till annan webbplats