Skip to main content

Anpassad skola

Den anpassade skolan vänder sig till barn, unga och vuxna som på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inte har möjlighet att nå kunskapsmålen för grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. I Falkenbergs kommun finns anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Komvux som anpassad utbildning.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever mellan 7 och 16 år som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada inte har möjlighet att nå kunskapsmålen för grundskolan. Anpassad grundskola omfattar nio års skolplikt. För elever som går i anpassad grundskola finns också fritidshem och LSS-fritids för äldre elever.

Ansök om mottagande i anpassad grundskola

Ansökan om mottagande i anpassad grundskola görs av vårdnadshavare. Ett mottagande av en elev i anpassad grundskola föregås av en noggrann och omfattande utredning. Om du har frågor om mottagande i anpassad grundskola kan du kontakta ditt barns rektor.

Anpassad grundskola på Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan

Det finns en anpassad grundskola i Falkenbergs kommun. Undervisningen är förlagt till två olika skolor. På Hjortsbergsskolan går elever i årskurs 1-9 och på Tullbroskolan går elever i årskurs 7-9.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för elever som avslutat grundskola eller anpassad grundskola och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som gör att de inte har möjlighet att nå gymnasieskolans kunskapskrav.

Den anpassade gymnasieskolans utbildningar är fyraåriga och inkluderar yrkesinriktade och individuella program. Anpassad gymnasieskola ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Ansök om mottagande i anpassad gymnasieskola

Ansökan om mottagande i anpassad gymnasieskola behöver endast göras av vårdnadshavare vars barn gått i grundskola. Ett mottagande av en elev i anpassad gymnasieskola föregås av en noggrann och omfattande utredning. Om du har frågor om mottagande i anpassad gymnasieskola kan du kontakta ditt barns rektor.

Vårdnadshavare till elever som gått i anpassad grundskola behöver inte göra någon ansökan om mottagande i anpassad gymnasieskola. Utredningen som gjordes inför mottagandet i anpassad grundskola granskas och kompletteras och därefter fattas beslut om eleven har rätt att ansöka till den anpassade gymnasieskolans utbildningar.

Anpassad gymnasieskola på Falkenbergs gymnasieskola

Det finns en anpassad gymnasieskola i Falkenbergs kommun. Den är en del av Falkenbergs gymnasieskola.

Komvux som anpassad utbildning 

Komvux som anpassad utbildning är till för vuxna över 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som gör att de inte har möjlighet att nå vuxenutbildningens kunskapskrav. På Komvux som anpassad utbildning studerar du utifrån behov, tidigare kunskaper och erfarenheter. För att studera behöver du göra en ansökan. 

Komvux som anpassad utbildning på Vuxenutbildningen Falkenberg

Det finns Komvux som anpassad utbildning på Vuxenutbildningen Falkenberg.