Skip to main content

Gång- och cykelvägar

I Falkenbergs kommun finns det cirka 17 mil gång- och cykelbana. Cykelvägnätet är mest utbyggt i centrala Falkenberg vilket gör cykeln till ett bra transportmedel då det även är korta avstånd och ganska platt. Inom en radie av 5 km från Tullbron når du till exempel Skogstorp, Vinbergs kyrkby och Ringsegård.

När vi blir fler som vill bo i Falkenberg ökar behovet av transporter. Samtidigt måste klimat- och miljöpåverkan av vårt resande minska. Att cykla är det mest hållbara resesättet. I Falkenbergs kommun finns det gott om bra gång- och cykelvägar.

Se cykelvägar på kartan

I vår webbkarta kan du se alla cykelvägar som tillhör kommunen. I kartans menysystem väljer du fliken "Gator och trafik" och sedan bockar du i lagret "GC vägar". Klicka här för att öppna webbkartan (öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats

Drift och underhåll av gång- och cykelbanor

Det är Skanska som på uppdrag av Falkenbergs kommun sköter drift och underhåll av gång- och cykelbanor. De ansvarar bland annat för snöröjning, sandning och sopning samt ogräshantering.

Gångbanor utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar, klicka här för att läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Felanmälan

Om du upptäckt fel eller brister i kommunens gång- och cykelbanor kan du göra en felanmälan. Klicka på rutan nedan för att göra en felanmälan direkt på hemsidan. Du kan också ringa direkt till Skanska på telefon 0346- 88 50 40.

Cykelparkering och pumpar

Cykelställ finns placerade på olika platser i centrum. Även vid tågstationen finns ett antal cykelparkeringar. Flera ligger under tak och med goda möjligheter att låsa fast cykeln ordentligt. Vid cykelställen på Stortorget finns även en cykelpump.

Bortforsling av skrotcyklar

Inför varje sommar tar vi bort skrotcyklar eller cyklar som ingen vill kännas vid. Detta sker i centrum och i stationsområdet.