Skip to main content

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är både en kommunal nämnd och en självständig myndighet.

Som myndighet kan nämnden besluta om att ställa tvingande krav på till exempel företag i miljöskyddsfrågor.

Nämnden ansvarar för:

  • livsmedelskontroll
  • tillståndsprövning
  • miljöfrågor i kommunen
  • vissa hälsofrågor som är viktiga för kommunens invånare
  • att se miljöperspektivet i samhällsplanering

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Nämndens beredning förbereder samtliga ärenden som nämnden ska behandla. Därefter tar de ett beslut eller skickar över det till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

Protokoll och kallelser


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion