Skip to main content

Avgifter och taxor

En del av kommunens tjänster och service har en avgift. Det gäller exempelvis renhållning, vatten och avlopp, barnomsorg och äldreomsorg. Här hittar du alla taxor och avgifter.

Administration

 

Boende och miljö

 

Förskola och skola

 

Gata och trafik

 

Kris och säkerhet

 

Kultur-, fritids- och teknik

 

Näringsliv och turism

 

Vård och omsorg

 

-&