Skip to main content

Relationsfridsteamet

Att leva i en relation där våld finns närvarande påverkar dig. Det finns hjälp att få.

Relationsfridsteamet arbetar utifrån en bred våldsdefinition där våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hen vill, är också en våldshandling.

Till oss kan du komma om du är:

  • Vuxen och utsatt för våld, hot eller kränkningar i en nära relation.
  • Vuxen och utövar våld, hot eller kränkningar i en nära relation.
  • Barn/ungdom som bevittnat eller varit utsatt för våld i en nära relation.
  • Du kan få både praktisk hjälp och samtalsstöd.

Kontakt

Du når oss måndag-fredag mellan kl. 08 och 16. Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren i Halland.

Relationsfridsteamet

Obs!

Av säkerhetsskäl ringer vi aldrig upp någon om vi missat ett samtal, utan var snäll och ring igen.