Skip to main content

Industrispår

Här hittar du information om Falkenberg kommuns industrispårsanläggning. Informationen riktar sig främst till dig som vill trafikera anläggningen eller utföra arbeten i eller anslutning till spåret.

Taxa

Nuvarande taxa är 376 kronor per inväxlad vagn och tillfälle, exklusive moms. Taxan är fastställd av kultur-, fritids- och tekniknämnden och gäller från och med 1 januari 2024. Debitering sker kvartalsvis per faktura.

Industrispårskarta

Industrispårskartan visar stoppbock, växlar, vägsignaldosor samt de olika spårområdena på Falkenbergs kommuns industrispår.

pdf Karta över Falkenbergs industrispår (178 KB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i järnvägsnätet. Falkenbergs kommun har tagit fram Järnvägsnätsbeskrivningen i dialog med tågbolag och samarbetspartners.

pdf Järnvägsnätsbeskrivning 2024 (214 KB)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) riktar sig till alla som trafikerar eller utför arbeten i eller anslutning till spåret. Som infrastrukturförvaltare har Falkenbergs kommun krav enligt JvSFS 2008:8 att ha en trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sin industrispårsverksamhet. Detta dokument beskriver kommunens trafiksäkerhetsinstruktioner.

pdf Trafiksäkerhetsinstruktion 2024 (904 KB)

Kompletterande grävbestämmelser

Kompletterande grävbestämmelser till TRI riktar sig till den som ska utföra grävarbeten i eller anslutning till spåret.

Grävbestämmelser för Falkenbergs industrispår

Ansök om grävtillstånd