Adoption

Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar, att
få en egen familj. Det är också ett sätt för både par och ensamstående att bilda eller utöka sin familj.

Att adoptera betyder att man blir barnets nya förälder, vilket innebär att man är barnets vårdnadshavare och förmyndare. Även ensamstående kan få adoptera barn. Om du vill adoptera din partners barn kallas det närståendeadoption. En genomförd adoption kan inte upphävas.

Internationell adoption

För att få adoptera ett barn behöver du få ett medgivande från kommunen och du måste först gå en föräldrautbildning. Det land barnet kommer ifrån ska också godkänna dig som adoptivförälder. Adoptionen utgår alltid från barnets bästa. Läs mer om adoption hos Mfof, den myndighet som ansvarar för internationell adoptionlänk till annan webbplats.

Enskild adoption

I särskilda fall kan man adoptera ett barn från utlandet utan förmedling av en adoptionsorganisation. Det är vanligt när adoptionen gäller en släktings barn. En sådan adoption kallas enskild adoption. En enskild adoption ska godkännas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).länk till annan webbplats Även vid enskilda adoptioner krävs föräldrautbildning och ett medgivande från socialnämnden.

Nationell adoption

Nationell adoption är när ett barn som bor i Sverige adopteras inom landet. I enstaka fall händer det att nyfödda eller små barn behöver nya föräldrar. Den vanligaste typen av nationell adoption är närståendeadoption, när man adopterar sin hustrus, mans eller registrerade partners barn. En sådan adoption görs för att den vuxne som barnet lever med också ska bli förälder i juridisk mening. När det gäller nationell adoption ska frågan alltid prövas av tingsrätten.

Närståendeadoption

Om du vill göra en närståendeadoption ska du göra en ansökan till tingsrätten. Om barnet är under 18 år begär tingsrätten ett yttrande från socialtjänsten i den kommun där du är folkbokförd. Socialtjänsten gör då en utredning för att ta reda på om adoptionen är till barnets bästa. Om det är möjligt försöker man också ta reda på barnets egen önskan.

Mer information finns hos:

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoFlänk till annan webbplats

Sidan om adoption i 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Innan du skickar din ansökan till familjerätten ska du ha deltagit i en obligatorisk föräldrautbildning. För mer information se Studiefrämjandetlänk till annan webbplats. Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

Har du fler frågor eller vill göra en ansökan så ring kontaktcenter 0346-88 60 00.

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15