Skip to main content

Adoption

Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar, att
få en egen familj. Det är också ett sätt för både par och ensamstående att bilda eller utöka sin familj.

Att adoptera betyder att man blir barnets nya förälder, vilket innebär att man är barnets vårdnadshavare och förmyndare. Även ensamstående kan få adoptera barn. Om du vill adoptera din partners barn kallas det närståendeadoption. En genomförd adoption kan inte upphävas.

Internationell adoption

För att få adoptera ett barn behöver du få ett medgivande från kommunen och du måste först gå en föräldrautbildning. Det land barnet kommer ifrån ska också godkänna dig som adoptivförälder. Adoptionen utgår alltid från barnets bästa. 

Läs mer om adoption hos Mfof, den myndighet som ansvarar för internationell adoptionlänk till annan webbplats.

Mer information finns hos:

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoFlänk till annan webbplats

Sidan om adoption i 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Innan du skickar din ansökan till familjerätten ska du ha deltagit i en obligatorisk föräldrautbildning. Efter utbildningen görs en utredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

För mer information se Studiefrämjandetlänk till annan webbplats.

Har du fler frågor eller vill göra en ansökan så ring kontaktcenter 0346-88 60 00.

Enskild adoption

I särskilda fall kan man adoptera ett barn från utlandet utan förmedling av en adoptionsorganisation. Det är vanligt när adoptionen gäller en släktings barn. En sådan adoption kallas enskild adoption. Även vid enskilda adoptioner krävs föräldrautbildning och ett medgivande från socialnämnden. 

En enskild adoption ska godkännas av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).länk till annan webbplats 

Nationell adoption

Nationell adoption är när ett barn som bor i Sverige adopteras inom landet. I enstaka fall händer det att nyfödda eller små barn behöver nya föräldrar. Den vanligaste typen av nationell adoption är närståendeadoption, när man adopterar sin hustrus, mans eller registrerade partners barn. En sådan adoption görs för att den vuxne som barnet lever med också ska bli förälder i juridisk mening. När det gäller nationell adoption ska frågan alltid prövas av tingsrätten.

Närståendeadoption

Om du vill göra en närståendeadoption ska du göra en ansökan till tingsrätten. Om barnet är under 18 år begär tingsrätten ett yttrande från socialtjänsten i den kommun där du är folkbokförd. Socialtjänsten gör då en utredning för att ta reda på om adoptionen är till barnets bästa. Om det är möjligt försöker man också ta reda på barnets egen önskan.

Stöd till adopterade

Som adopterad kan det ibland uppkomma funderingar och frågor kring var man kommer ifrån och varför man blev adopterad.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) har på sin hemsida samlat information som kan vara till hjälp för dig som funderar på ditt ursprung. Det finns också information för adopterades familj och vänner som vill förstå och kunna ge stöd.

Att söka sitt ursprung - Startsida (mfof.se)

Samtalsstöd och hjälp vid ursprungssökning

Just nu erbjuder Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till dig som är adopterad och till dina adoptivföräldrar.

Samtalsstöd för adopterade och adoptivföräldrar - Startsida (mfof.se)

MFOF erbjuder även stöd till internationellt adopterade som fyllt 18 år som vill veta mer om sitt ursprung.

Information om stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning - Startsida (mfof.se)

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg