Skip to main content

Föräldrastöd för tonårsföräldrar

Behöver du stöd och strategier för att enklare förstå din tonåring och stärka ditt föräldraskap? Kursen Ledarskapsträning för tonårsföräldrar, LFT, ger dig verktyg för att förstå och bemöta din tonåring.

Kursen riktar sig till dig som är förälder till ett barn som är mellan 11 och 17 år och som vill stärka ditt föräldraskap. Kursen riktar sig även till dig som inte är biologisk förälder.    

Ett riktat föräldraskapsstöd i grupp

Kursen Ledarskapsträning för tonårsföräldrar består av nio utbildningstillfällen. Då träffas vi i grupp och diskuterar utifrån olika teman. Alla föräldrar får chansen att prata och byta erfarenheter med varandra. Exempel på diskussionsteman är:

  • Vad är det mitt barn försöker säga mig?
  • Uppmuntran och beröm
  • Att skapa goda cirklar
  • Från kontroll till koll
  • Föräldraskap, föräldrastil och ledarskap.

Föräldraskapsstöd har god effekt

Ny svensk forskning visar att föräldraskapsstöd har god effekt, bland annat minskar det stress hos föräldrar och konflikter i familjen. Dessutom blir relationen mellan barn och föräldrar bättre.

Storgatan 20, 311 30 Falkenberg