Skip to main content

Hjälp för dig som bor hemma

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Biståndshandläggaren hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och leva ett självständigt och tryggt liv.

Så här ansöker du om hjälp i hemmet

Om du vill få hjälp i hemmet, eller förändra den hjälp du redan har, så ansöker du om det hos biståndsenheten. Du kan även ansöka muntligt till din biståndshandläggare. Det är ditt behov av hjälp som avgör om du får den hjälp du söker och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det står om du får bifall eller avslag på din ansökan. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Hur du överklagar står i ditt beslutsbrev. 

Beroende på vilken typ av beslut du får kan du behöva göra ett val av hemtjänstutförare. Du kan läsa mer om det via länken nedan.

Välja hemtjänstutförare

Vad kan du få hjälp med?

Det finns många olika saker du kan få hjälp med. Här är några exempel.

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara av hushållssysslor eller ta hand om din personliga hygien så kan du få hjälp med detta. Den hjälpen kallas för hemtjänst. Hemtjänst består av service och personlig omvårdnad. Service innebär hjälp med exempelvis städ, tvätt, digitala inköp eller måltider. Den personliga omvårdnaden innebär stöd och hjälp med till exempel hygien eller påklädning.

Hemtjänst kan också innebära hjälp för att bryta isolering och att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Hemtjänst kan även ges när du är tillfälligt sjuk.

Trygghetsteamet hjälper dig på natten

Hemtjänsten arbetar mellan kl. 07.00-22.00 alla dagar. Behöver du hjälp på natten är det kommunens trygghetsteam som kommer hem till dig, oavsett vilket hemtjänstföretag du har valt eller vilket område du bor i.

Tillsyn 

Om du behöver tillsyn på natten kan du få det via ett personligt besök eller via kamera. Väljer du personligt besök så kommer kommunens trygghetsteam och tittar till dig i hemmet på de tider som du bestämt tillsammans med din handläggare.

Tillsyn via kamera är tyst och diskret och väcker dig inte. Det är en ”titt-in”-tillsyn, ingenting filmas eller sparas. Du bestämmer tillsammans med din handläggare vilka tider tillsynen ska göras. Kameran för fjärrtillsyn är bara igång nattetid och det är bara larmmottagare på Räddningstjänsten väst som kan göra tillsynen.

Tillsammans med personal från Räddningstjänsten väst bestämmer du vad som ska hända om du inte ligger i sängen vid tillsynen. Efter överenskommelse gör larmmottagaren en ny tillsyn efter 15-20 minuter, om du inte syns i kameran eller svarar på telefon, åker trygghetsteamet ut till dig för en personlig tillsyn.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att motverka otrygghet. Med hjälp av trygghetslarmet kan du påkalla hjälp vid akuta situationer. Syftet är att upprätta en samtalskontakt mellan dig och larmpersonalen och att du därefter får hjälp vid behov.
Det är Räddningstjänsten väst som tar emot alla larm i Falkenbergs kommun. Beroende på var du bor så är det antingen kommunens trygghetsteam eller din hemtjänst som kommer hem till dig när du larmar. Larmar du på natten är det alltid trygghetsteamet som kommer.

Ledsagning

Ledsagning innebär hjälp av hemtjänstpersonal till, från och/eller under sjukvårdsbesök och sociala aktiviteter. Många gånger kan behovet av hjälp i samband med sjukbesök tillgodoses av sjukresor. Du kan läsa mer om det på 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats.

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Personal finns till hands och kan vara behjälpliga med förflyttningar och toalettbehov. 

Läs mer om kommunens dagverksamheter

För dig som inte behöver stöd för att kunna delta i sociala aktiviteter finns mötesplatser för seniorer.

Läs mer om kommunens mötesplatser

Avlösning i hemmet

Du som har en anhörig som vårdar dig kan få avlösning i hemmet. Avlösning i hemmet innebär att en hemtjänstpersonal kommer hem till dig under tiden som din anhöriga inte är hemma.

Vad kostar det?

Avgiften för den hjälp du får varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Samma avgift gäller oavsett om du väljer privat utförare eller kommunen.

Här får information om vilka avgifter som gäller för året.

Lämna synpunkter eller klagomål

Är du missnöjd med eller har förbättringsförslag gällande den hjälp du får i hemmet? Då kan du skicka in dina åsikter till oss via kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål. Vi svarar dig inom fem arbetsdagar.

Vill du hellre lämna dina synpunkter via telefon ringer du kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00.