Skip to main content

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan dig som är under 21 år och som begått ett brott och den person som drabbats.

Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger er möjlighet att tala om det som hänt. Medlarens roll är att hjälpa er att prata med varandra så att ingen kränks. Medling passar vid misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse, stöld och snatterier.

Vem tar initiativet till medling?

Polisen eller socialtjänsten kan ta initiativ till en medling. Du kan också själv kontakta medlingsverksamheten och önska medling.

Vad innebär medling för dig som utsatts för brott?

Du får möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen och förklara hur du mår. Mötet kan även minska din rädsla för den som utsatt dig för brottet.

Vad innebär medling för dig som begått brott?

Det ger dig möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och du får möjlighet att under ordnade former möta den du utsatt för brott.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information eller önskar medling, ring kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00 och säg att du vill prata med behandlingsenheten.