Skip to main content

Nyhetsbrev från medicinskt ansvariga

Här hittar du nyhetsbrev med information från kommunens medicinskt ansvariga. Informationen vänder sig till dig som chef och medarbetare inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, infomerar löpande om viktiga nyheter och information som berör vårdtagare och personal i verksamheter inom socialförvaltningen.