Skip to main content

Pågående tester

Testens olika faser

Alla tester går igenom olika faser. Testerna går först igenom en utforskande fas där vi kartlägger problemet, hittar lösningar och beslutar vilken idé vi ska följa. Därefter börjar vi fila på själva prototypen eller lösningen av problemet. Denna fas kallar vi "Hittar lösningar". När vi tror att vi hittat en passande lösning eller skapat en prototyp är det dags att gå in i testfasen. Efter att vi har testat och fått fram ett reslutat går vi in i nästa fas, där vi utvärderar hur testet har gått. 

I utvärderingen ser vi om vi kan gå vidare och införa det nya arbetsättet eller om vi behöver backa något steg och testa något annat. 

Pågående tester

Utveckling av synpunktshantering och felanmälan

Testar 

60/100

Varje dag får kommunen in flera synpunkter och felanmälningar som de behöver hantera. Vi vill försöka minska administrationen och samtidigt korta ner handläggningstiden för att kunna ge våra invånare snabbare svar.

Utveckling av kommunens dashboard

Testar 

60/100

Dashboarden är till för att hjälpa dig att visualisera data men den hjälper dig även genom att automatisera hanteringen och analyseringen av data.

Rapportering av matportioner

Hittar lösning 

40/100

Varje dag serverar våra kommunala kök mängder med måltider i våra verksamheter. Varje måltid blir registrerad och förs sedan manuellt in i bokföringen. Nu startar vi ett test för att se hur vi kan effektivisera hanteringen av måltidsrapporteringen.

Kvarteret Trädgården – utveckling av ett nytt arbetssätt

Hittar lösning 

40/100

Tanken med kvarteret Trädgården är att skapa en bra plats där äldre vill bo. På kvarteret Trädgården kommer vi testa ett nytt arbetssätt. Just nu arbetar vi på att ta fram på hur det ska se ut.

Utveckling av kommunens AI-assistent

Testar 

60/100

Varje dag söker Falkenbergs kommuns invånare information på vår webbplats. AI-assistenten ska hjälpa dem att hitta rätt svar på deras frågor och på så sätt leverera en snabbare och mer träffsäker service.

Innovation i Falkenbergs kommun