Skip to main content

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen levererar service och tjänster direkt till allmänheten och till övriga förvaltningar inom kommunen. Verksamheten ska till största delen vara intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna betalas av beställaren.

 Några av serviceförvaltningens områden är:

  • Laga mat till barn i förskolan, elever i skolan och äldre inom äldreomsorgen
  • Lokalvård
  • Kommunens fordonsverksamhet med cirka 230 fordon
  • Kontaktcenter som svarar på frågor och hjälper dig att få rätt service från kommunen
  • Postservice, kopiering och tryck.
  • It-drift och support
  • Geodata
  • Upphandling.

Förvaltningen är uppdelad i avdelningar för Måltid Falkenberg, kontaktcenter, inköp och upphandling samt internservice, som består av fordon, lokalvård, IT-drift, geodata, post och tryck.

Chef för serviceförvaltningen är Kristina Kjellgren.

Politiska beslut fattas av servicenämnden.

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats