Skip to main content

Frigga – digitalt lärandestöd

Frigga är vår egen läxhjälp på nätet. Frigga gör det enkelt för elever att få stöd med sitt skolarbete. Det är öppet efter skoltid och bemannas av pedagoger som jobbar i Falkenbergs kommun.

Friggas öppettider vecka 15-22

Måndag: 14.30-16

Tisdag: 16.30-18.30

Torsdag: 14.30-18.30

Valborgsmässoafton tisdag 30/4 är Frigga stängt.

Frigga följer elevernas läsår och har stängt på alla skollov.

Håll dig uppdaterad genom att följa @friggafalkenberg på Instagram.

Frigga är tillgängligt för alla elever årskurs 4-9

Eleverna får tillgång till Frigga i skolan genom att mentor/klasslärare ombesörjer att påkoppling till tjänst sker. Frigga, digitalt lärande stöd, är ett av många sätt där eleverna kan få stöd med sitt skolarbete efter skoltid.

Tjänsten tillgänglig under öppettiderna

Frigga är öppet 6-10 timmar per vecka, på eftermiddagar eller kvällar. Eleverna tar del av tjänsten när den är öppen och loggar enkelt in med sina inloggningsuppgifter för skolan.

En säker digital miljö för elever

Frigga är en digital plattform som möjliggör direktkontakt mellan elev och personal från skolorna i Falkenbergs kommun. I Frigga kommer eleverna via en chattportal kunna få stöd i sina studier i en säker digital miljö. Det är möjligt att dela dokument och att kommunicera med hjälp av både röst och video. All kommunikation sker i en säker digital miljö och det är endast den enskilde eleven och friggaledaren som har tillgång till kommunikationen.

Digitalt studiestöd för ökad progression

Syftet med Frigga är att öka progressionen i lärandet och ge ökad samt likvärdig tillgänglighet till studiestöd för alla elever.

Här kan du se vår introduktionsfilm om Frigga (YouYube).