Skip to main content

Teknikutvecklingen ställer om samhället i grunden

Den tekniska utvecklingen förändrar våra samhällen på djupgående sätt och skapar nya möjligheter för att möta olika utmaningar – men det gäller att inte gå vilse i den nya tekniken.

Genom nya teknologier kan vi till exempel ta itu med klimatkrisen genom att utveckla miljövänliga lösningar. Inom sjukvården öppnar tekniken dörrar för mer avancerade mediciner och operationer och möjligheten att förebygga sjukdomar genom analys av personlig hälsodata. I skolan kan vi skräddarsy undervisningen för varje elev och erbjuda bästa möjliga pedagogik. Inom samhällsbyggnad gör teknik det möjligt att använda smarta material och skapa autonoma system som effektiviserar hur vi använder våra resurser.

Rätt kompetens avgörande

Det har länge varit svårt att hitta rätt kompetens för den snabba tekniska utvecklingen. Att hänga med kräver resurser både i form av tid och pengar. Det kan leda till att människor och organisationer hamnar på efterkälken om de inte anpassar sig tillräckligt snabbt till nya tekniska lösningar. Samtidigt måste vi hantera etiska frågor kring integritet, säkerhet och makt när tekniken blir alltmer integrerad i våra liv.

Utvecklingen utmanar

Den snabba teknikutvecklingen utmanar även samhällsstrukturer, politiska arbetssätt och lagstiftningsformer. Vissa varnar också för att ett överdrivet beroende av teknik kan göra oss sårbara för störningar, cyberhot, social isolering och förlust av analoga färdigheter som att exempelvis läsa och skriva för hand eller navigera utan GPS.

Balans

Det är därför viktigt att vi behåller en balanserad syn på teknik och är medvetna om dess begränsningar och risker samtidigt som vi tar tillvara dess potential för att gynna samhället som helhet.


Hur påverkar det oss i Falkenberg?  

Anders Störby, utvecklare IT och lärande på barn- och utbildningsförvaltningen, ser en utmaning i att Falkenberg som mellanstor kommun både ska tillhandahålla den tekniska kompetens som krävs för att hänga med i utvecklingen och ha kompetens kring de säkerhetsfrågor som kommer med den tekniska utvecklingen.

– Samarbete och samverkan blir nödvändigt! Här spelar våra större nationella resurser och myndigheter en viktig roll. Då tänker jag på till exempel SKR, Sveriges kommuner och regioner som kan ge övergripande stöd, deras bolag Adda som jobbar med bland annat digitalisering och Rise, som jobbar med stöd inom forskning och innovation på området. Kommunerna kan inte klara denna utmaning var och en för sig.

Kompetensfrågan central

Han tror att kompetensfrågan är central, både att rekrytera rätt personer och att personer som redan arbetar i organisationen ska fortbilda sig inom rätt områden.

– Aldrig någonsin har det varit så höga krav på att ha rätt kompetens. Vi som arbetsgivare behöver hantera de här behoven på ett bra sätt, säger han.

Länkar

SKR Sveriges kommuner och regioner

Adda - ett företag inom SKR

Rise - Research Institutes of Sweden