Skip to main content

Nyanlända barn och elever

Nyanlända barn och elever har rätt till förskola och skola. Som nyanländ blir du kontaktad av vår samordnare för nyanlända som bokar ett första möte hemma hos dig. Under första tiden i förskolan eller skolan så får du med dig en introduktionsguide. Introduktionsguiden fungerar som en länk mellan dig, skolan eller förskolan och hemmet.

Du hittar information om den svenska skolan på flera olika språk i skolverkets utbildningsguide.länk till annan webbplats

Nyanländ i förskolan

Alla barn i åldern ett till fem år har rätt till förskoleverksamhet i förskola eller pedagogisk omsorg under 15 timmar fördelat på minst tre dagar i veckan. Rätten till kostnadsfri allmän förskola gäller från och med hösten samma år ditt barn fyller tre år. Detta gäller även om ditt barn är asylsökande.

Alla barn som anmäls placeras i den vanliga placeringskön och erbjuds plats i turordning.

Under inskolningsperioden i förskolan får ditt barn med sig en introduktionsguide som talar barnets modersmål. Introduktionsguiden fungerar som en språklänk mellan pedagog, barn och dig som vårdnadshavare.

Nyanländ i grundskolan

Våra samordnare för mottagande av nyanlända elever i grundskolan kommer ta kontakt med dig som ska börja i skolan. Vi kommer att boka ett hembesök eller ett första möte. Du kommer att få information om den svenska skolan och vi gör en första kartläggning av din skolbakgrund.

Du kommer placeras på en skola i närområdet. Det finns möjlighet att välja skola i mån av plats.

Under den första den första tiden på den nya skolan kommer du få med dig en introduktionsguide som talar ditt modersmål. Introduktionsguiden kommer att fungera som en språklänk mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Om du behöver så har du som nyanländ också rätt till studiehandledning på ditt modersmål.

Nyanländ på gymnasieskolan

Om du är nyanländ och äldre än 16 år erbjuds du att börja på ett introduktionsprogram på gymnasieskolan. Gymnasieskolans introduktionsprogram heter IM språkintroduktion och är en utbildning för dig som behöver lägga fokus på svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen för att bli behörig och gå vidare till ett nationellt program på gymnasieskolan. Programmet förbereder dig också för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

När du påbörjat din utbildning finns det möjlighet att byta till IMYRK, som är inriktar sig mot gymnasieskolans yrkesprogram. Det finns möjlighet att inrikta sig mot yrken som bland annat industri, fordon, restaurang och bygg. På IMYRK får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden.