Skip to main content

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt att få veta vem deras pappa är. När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta, måste du som pappa därför besöka kommunen och bekräfta ditt faderskap så att barnet får sina juridiska rättigheter.

När barnet föds får du som mamma ett brev från kommunen som ber dig boka ett möte tillsammans med pappan. Är ni som föräldrar överens om att ha gemensam vårdnad om ert barn, görs även denna anmälan i samband med besöket.

Vill ni bekräfta faderskapet innan barnet är fött, kan ni göra detta från och med graviditetsvecka 25.

Ring kontaktcenter 0346-88 60 00 för att boka en tid.

Digitala föräldraskapsbekräftelser

Du som förälder kan bekräfta ditt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att du som är ogift, nybliven föräldrar och folkbokförd i Sverige kan registrera detta via din dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Besök Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats för information om hur det går till och om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig.

Läs mer om digital föräldraskapsbekräftelse

Om du är ensamstående eller särbo

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni dit var och en för sig.

Faderskapstest

Om det råder osäkerhet eller oenighet kring vem som är pappa till barnet kan ett faderskapstest göras för att fastställa vem pappan är. Denna provtagning genomförs och bekostas av familjerätten. Ring kontaktcenter 0346-88 60 00 så hjälper de dig att komma i kontakt med dem.

Samkönat föräldraskap

Är du som blivande mamma gift eller sambo med en annan kvinna måste din partners föräldraskap bekräftas av familjerätten eller fastställas av domstol.

Föräldraskap kan fastställas för en kvinna som är mammans maka, registrerade partner eller sambo om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård och partnern har lämnat sitt samtycke till befruktningen. Har den assisterade befruktningen skett utomlands måste mammans partner adoptera barnet.

När ni bekräftar ett föräldraskap bekräftas också barnets juridiska rättigheter i förhållande till mammans partner. Som föräldrar kan ni bekräfta föräldraskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel.

Bekräftelsen går till så att mammans partner skriver under ett papper där hon intygar att hon är förälder, och den gravida mamman instämmer.

Så gör du för att bekräfta ditt föräldraskap

Ring kontaktcenter 0346-88 60 00 för att komma i kontakt med familjerätten och boka en tid.

Mer information

Läs mer om föräldraskaplänk till annan webbplats

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg