Skip to main content

Biologisk mångfald

Genom att skydda växter och djur i naturen stärker vi den biologiska mångfalden. Detta kan vi göra på flera olika sätt. Bland annat genom att skydda och sköta om naturen och se till att vi använder naturens resurser på ett hållbart sätt. Vi kan även rikta specifika åtgärder mot hotade arter.

Ett av kommunens övergripande mål är ökad ekologisk hållbarhet. Ett sätt att arbeta med detta är genom biologisk mångfald. Detta jobbar vi med på flera olika sätt.