Skip to main content

Årets sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder sammanträder regelbundet. Här kan du se vilka datum och tider som gäller.

Kallelser och protokoll hittar du på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och respektive nämnds sidor.

Nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och sänds på webben. Du kan också titta på sändningen från kommunfullmäktige i efterhand.