Skip to main content

Avfall och återvinning

Avfall är ett område som berör oss alla på ett eller annat sätt. Genom att sortera ditt avfall bidrar du till en bättre miljö. Du kan också bidra genom att lämna in saker till återbruk.

Vivab ansvarar för hushållsavfall och återvinningscentralerna

Det är Vivab som har det övergripande ansvaret för att hämta hushållsavfall och driva återvinningscentralerna. Du hittar öppettider, driftstörning och annan aktuellt information om avfall på deras startsida. Under driftstörningar hittar du information om det är någon ändring i din avfallshämtning.

Väl besökta sidor på Vivab

Återvinningsstationer

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna.

På återvinningsstationerna lämnar du använda förpackningar av plast, metall, glas och papper/kartong. Där finns också insamlingsbehållare för tidningar.

Hitta din närmsta återvinningsstation.länk till annan webbplats

Klagomål på återvinningsstationer

Om du tycker att det är stökigt eller att behållarna på en station är fulla kan du kontakta FTI och göra en felanmälan.

Felanmäl en återvinningsstation.länk till annan webbplats

Telefon 0200-88 03 11

Lämna saker för återbruk

Har du saker du vill lämna till återbruk kan du lämna dem i ett separat återbrukshus på återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg. De tas sedan om hand av olika hjälporganisationer eller säljs i kommunens butik Andra chansen. 

Här hittar du öppettider till Sandladan

Du kan också lämna återbrukbart byggmaterial till Byggåterbruket.

Du hittar både Andra chansen och Byggåterbruket i Hållbarhetshuset på Klockaregatan 27 i Falkenberg.

Andra chansen second hand

Byggåterbruket