Skip to main content

Färdtjänst och sjukresor

Har du en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig kan du ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst är till för dig som har svårt att resa med allmänna kommunikationer.

Det är Region Halland som prövar rätten till färdtjänst för dig som är folkbokförd i Falkenbergs kommun. Du ansöker om färdtjänst via 1177.se.länk till annan webbplats

På Region Hallands webbplats kan du läsa mer om färdtjänst och även ansöka om färdtjänst.länk till annan webbplats

Sjukresor i Halland - Resam

En sjukresa är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare. Resan kan ske med egen bil, kollektivtrafik eller regionens sjukresefordon.

Om din sjukresa sker via kollektivtrafik eller egen bil kan du ha rätt till reseersättning.

Om du har medicinska skäl kan din sjukresa ske med regionens sjukresefordon. Ditt medicinska skäl bedöms av vårdpersonal och ska kunna styrkas med ett intyg. Om du är över 85 år har du rätt till resor med regionens sjukresefordon i Halland och behöver inget intyg.

Du beställer din sjukresa hos Resam på telefon 0771-91 00 90.

Läs mer om vilka regler som gäller för sjukresor för dig som är folkbokförd i Falkenberglänk till annan webbplats och hitta kontaktuppgifter till Region Halland.