Skip to main content

Ledig mark för handel, kontor och industri

Behöver du mark till ditt företag? Kommunen har flera olika områden med etableringsklar mark för både handel, kontor och industri.

Tomterna är möjliga att anpassa efter önskemål och bildas efter samråd med intressent.

Mark för verksamhet