Skip to main content

Tillfällig vistelse i Falkenberg

Ska du vistas tillfälligt i Falkenbergs kommun och behöver stöd och hjälp under din vistelse? 

Hemtjänst

Planerar du att besöka Falkenbergs kommun och har behov av hemtjänst så kan du få hjälp med detta. Du kontaktar då din biståndshandläggare i din hemkommun. Din biståndshandläggare kontaktar sedan Falkenbergs kommun. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa, minst tre veckor innan. 

Hemsjukvård

Har du hemsjukvård i hemmet och behöver det under din vistelse i Falkenberg, vänder du dig till hemsjukvården i din kommun minst tre veckor innan din vistelse. Hemsjukvården i din kommun bedömer ditt behov och kontaktar hemsjukvården i Falkenbergs kommun. 

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel, till exempel rullstol eller rollator under din vistelse i Falkenberg tar du i första hand med dina egna hjälpmedel hemifrån. 

Läs mer om hjälpmedel.

Biståndsenheten postadress

Falkenbergs kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten
311 80 Falkenberg

Biståndsenheten faxnummer

010-150 93 27