Skip to main content

Kommunens kartor

Falkenberg kommun har flera olika typer av kartor. Nedan visas en del av det som vi tillhandahåller.

Webbkartan

Webbkartan visar allmän kartinformation, en mängd information om olika verksamheter och täcker hela kommunen. Eftersom vår webbkarta innehåller mycket data kan det vara smidigare att titta på den via en dator istället för en telefon. Vid problem testa att byta webbläsare. Om du till exempel är i Chrome, testa att öppna karta i Edge i stället.

Till webbkartan

Solkarta

Vi har tagit fram en solkarta där du kan se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi. Endast tak byggda före 2010 visar riktiga beräkningar. Är ditt tak nyare än så, försök att jämföra med liknade tak i närheten som är äldre. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning inklusive vegetation. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Du trycker på färgen på din fastighet så kommer det upp en informationsruta. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.

Till solkartan