Skip to main content

Satsningar på landsbygden

Falkenbergs landsbygd är varierad med jordbruksmark, skog och kustnära områden. Att bo och verka på Falkenbergs landsbygd kommer med både utmaningar och möjligheter. Här kan du läsa om våra satsningar för att utveckla landsbygden.

Det finns mycket framtidstro på Falkenbergs landsbygd. Kommunen ska växa kommande år och vi arbetar för att skapa förutsättningar för fler boenden och mer verksamhetsmark i våra landsbygdsområden.

Alternativa boendeformer 

Våren 2023 fick kommunen riktlinjer för alternativa boendeformer i mellanbygd och inland. Syftet med riktlinjerna är att vi lättare ska kunna stimulera och marknadsföra alternativa boendeformer.  

Under pandemin såg vi en ökad efterfrågan kring att bosätta sig i våra landsbygdsområden. Detta gäller inte enbart enskilda bostäder utan även boenden som exempelvis bygg- och bogemenskaper, som omfattar grupper av hus.

Alternativa boendeformer kan även handla om en hög grad av miljöanpassning. Miljöanpassning kan till exempel vara alternativa byggmetoder, cirkulära kretslopp och självhushållning. Underifrånperspektivet i planeringsstadiet och byggandet är också viktigt. 

En positiv inflyttning bidrar till en positiv samhällsutveckling och ett ökat underlag för att kunna bibehålla och utveckla kommunal och kommersiell service. Vi ser också att företag verksamma i Falkenberg efterfrågar kompetensen hos inflyttarmålgruppen.  

Riktlinjen ger kommunen en möjlighet att hantera alternativa boendeformer stringent, förutsägbart och transparent. Detta oavsett om förfrågningarna kommer in till kommunen som en ansökan om planbesked eller som en allmän förfrågan i ett tidigt skede.  

Riktlinjer för alternativa boendeformer på landsbygden i mellanbygd och inland (dokument)

pdf Bilaga med utpekade områden (1.05 MB)

CoWorking Ullared – en mötesplats för företagare

Ett annat projekt som kommunen genomfört är att skapa en mötesplats för företagare på Falkenbergs landsbygd genom CoWorking Ullared. Nu kan både företag och föreningar boka kontor och konferensrum eller medverka på kompetenshöjande och sociala aktiviteter på mötesplatsen.  

Mötesplatsen CoWorking Ullared kom till genom ett LEADER-projekt finansierat av Europeiska Landsbygdsfonden och Lokalt Ledd Utveckling Halland.  

Projektet startade i oktober 2021 och avslutades i mars 2023. Genom projektet etablerades konceptet där företag och föreningar kan hyra kontor och konferenslokaler samt skapa nya nätverk och samarbeten genom de aktiviteter som erbjuds. 

CoWorking Ullared har sina lokaler mitt i Ullared, i det gamla kommunkontoret. Lokalerna har utvecklats till en kreativ och inbjudande miljö att arbeta och mötas på. 

CoWorking Ullared

Lokalekonomisk analys i Ätran, Fegen, Krogsered och Gunnarp 

Under 2020 genomförde vi en lokalekonomisk analys (LEA) i Ätran. Arbetet leddes av kommunens landsbygdsutvecklare tillsammans med lokala företrädare från företag och föreningslivet.

En LEA är ett bra verktyg för att få koll på hur lokalsamhället ser ut och vad det finns för resurser. Fakta och statistik som kommer fram genom processen kan vara en bra grund för att driva utvecklingsprojekt i framtiden.

Ätran är en utpekad serviceort i Falkenbergs kommuns översiktsplan. Det betyder att det ska finnas service så som skolor, äldrevård och butiker i större utsträckning. Det ska även gå att utveckla befintlig samt skapa möjligheter för nya servicelösningar.  

Orterna Fegen, Krogsered och Gunnarp ligger i närområdet av Ätran och berörs i stor utsträckning av den service och utveckling som ges av samhället. Därför var det givet att titta ur ett större perspektiv på området och även inkludera de närliggande byarna i arbetet.  

pdf Slutrapport lokalekonomisk analys – Ätran, Fegen, Krogsered och Gunnarp (17.40 MB)

Falkenberg Växer