Skip to main content

Så här går en ansökan till

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika former av stöd och service. Stödet är till för att du ska få möjlighet att leva som alla andra. Stödet utformas efter dina personliga behov. Du väljer själv om du vill ha stöd eller inte. Du som anhörig kan också ha rätt till stöd. 

Hur ansöker jag om stöd och service?

För att du ska kunna få rätt till stöd behöver du göra en ansökan.  Det gör du genom att antingen lämna in en skriftlig ansökan eller ringa och prata med en handläggare.

I vår e-tjänst här nedan kan du ladda ner en ansökningsblankett. Denna blankett ska sedan skickas till kommunen på adressen:

Falkenberg kommun
Vuxenenheten
311 80 Falkenberg

Vad händer när jag ansökt?

När du skickat in en ansökan så kommer en handläggare höra av sig till dig eller din företrädare för att boka in ett möte. Mötet kan vara ett hembesök eller ett besök på våra kontor. Du kan själv bjuda in någon som du känner dig trygg med om det känns jobbigt att vara med på mötet själv.

Under mötet kommer handläggaren att ställa frågor till dig om hur din vardag ser ut och vad du behöver hjälp med. Handläggaren kommer även be att få titta på ett läkarintyg.  Ibland kan handläggaren behöva ta kontakt med andra myndigheter för att få information. Handläggaren ber alltid dig om samtycke till kontakt med andra myndigheter.

Efter mötet inleder handläggaren en utredning. Handläggaren gör då en bedömning om du kan få en insats eller inte. Under utredningstiden kan du kontakta din handläggare om du har frågor.

När utredningen är färdig får du alltid ett beslut skickat hem till dig med posten. I beslutet står det vilka insatser du beviljats och vad du fått avslag på.

Om du är missnöjd med ditt beslut

Om du fått hem ett beslut som du är missnöjd med har du rätt att överklaga beslutet. Det betyder att ditt beslut skickas till Förvaltningsrätten för en ny bedömning. Om du vill överklaga så skriver du ner varför du är missnöjd med beslutet och skickar detta till din handläggare.

Har du frågor om ditt beslut eller hur du överklagar så kan du kontakta din handläggare.

Vad kostar det att få hjälp?

Insatser inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kostar ingenting. Däremot betalar du för din mat och aktiviteter som till exempel bowling, bussbiljett och dylikt. Om du bor på ett boende så betalar du hyra.

Individuell plan – samordning av dina insatser

Om du har en insats beviljad enligt LSS har du också rätt att få en individuell plan. En sådan kan du ha nytta av när du vill planera inför en förändring i ditt liv, till exempel flytta hemifrån, börja arbeta eller studera. Den individuella planen är också bra om du tycker att det stöd du får inte blev som du tänkt dig.

Du avgör själv vad som är viktigast i planen, vem som ska ansvara för att upprätta den och vem som ska delta på planeringsmötet. Det ni kommer fram till vid planeringsmötet skrivs ner i din individuella plan.

Är du intresserad av en individuell plan, eller har frågor om detta, så kan du kontakta din handläggare.

Så här kontaktar du oss

För mer information om insatser, eller för ansökan gällande stöd, ring kontaktcenter så kopplar de dig till en handläggare.

Kontaktcenter: 0346-88 60 00