Skip to main content

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyr­els­ens person­al­utskott är ett av kommunstyrelsens beredande organ. Det består av tre ordinarie ledamöter och inga ersättare. 

Per Svensson (S) är ordförande och Sandra Johansson (M) är vice ordförande. 

Personalutskottet bereder frågor om bland annat:

  • Leda, samordna och utveckla personal- och lönepolitiken.
  • Styr- och policydokument inom personalområdet, inklusive frågor om arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.
  • De politiska frågor som finns fastställda i kommunstyrelsens reglementelänk till annan webbplats

Protokoll


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion