Skip to main content

Söka planbesked

Om du ska bygga eller anlägga något som kan innebära att vi behöver ta fram, ändra eller upphäva en detaljplan kan du ansöka om ett planbesked.

Ett planbesked ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Men ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas.

Så här ansöker du

Du ansöker genom vår e-tjänst eller genom att fylla i och signera en blankett.

En komplett planansökan ska innehålla

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • en karta som visar det område som berörs.

Du betalar för ett planbesked

Vi tar ut en avgift för planbesked enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Vad händer sen?

När kommunstyrelsen fått in ett planbesked ska du få svar inom fyra månader från att en fullständig ansökan kommit in. Om kommunstyrelsen avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan kan ske. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skäl för detta anges i planbeskedet.

Falkenberg Växer