Skip to main content

Falkenberg Energi AB

Falkenberg Energi (FEAB) är kommunens eget energibolag som producerar och distribuerar el och fjärrvärme.

Företaget är organiserat i tre affärsområden: Fjärrvärme, Elnät och Elhandel. VD är Mikael Larsson.

Affärsområdenas ansvarsområden

Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för utveckling, produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme till kunder inom Falkenbergs kommun. Elnät ansvarar för eldistributionen till kunderna i och omkring Falkenbergs tätort. Det innebär utbyggnad av elnätet för att kunna ansluta nya kunder samt drift och underhåll.

Förnybara elkällor

All el som bolaget säljer till sina kunder kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

FEAB har en egen webbplats

FEAB har en egen kundorienterad webbplats. Där hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om deras verksamhet och erbjudande.

Feabs webbplats