Skip to main content

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till dig som inte längre kan bo kvar hemma till följd av ofrivillig ensamhet eller otrygghet och oro. Du som bor här har behov av gemenskap och viss närhet till personal, samtidigt som du klarar en del av vardagens sysslor på egen hand.

Om du behöver flytta till ett biståndsbedömt trygghetsboende får du ett hyreskontrakt på en lägenhet som du möblerar själv. Tanken med biståndsbedömt trygghetsboende är att boendet ska skapa trygghet och ge möjlighet till social gemenskap.   

Så ansöker du om biståndsbedömt trygghetsboende 

Det går inte att stå i kö till ett biståndsbedömt trygghetsboende. Om du inte längre kan bo kvar i ditt hem med hjälp av hemtjänst eller andra insatser kan du ansöka om biståndsbedömt trygghetsboende.

Du ansöker om det hos biståndsenheten skriftligt via blankett, digitalt via e-tjänst. Du kan även ansöka muntligt till din biståndshandläggare. Det är ditt behov av stöd och hjälp som avgör om du får en lägenhet och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det står om du får bifall eller avslag på din ansökan. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Hur du överklagar står i ditt beslutsbrev. 

Biståndsbedömt trygghetsboende i Falkenbergs kommun 

Det finns fyra biståndsbedömda trygghetsboenden runt om i Falkenbergs kommun som alla ligger i nära anslutning till en mötesplats och ett särskilt boende. Omsorgsinsatser och larm utförs av personal som finns i närheten, vilket gör att de olika biståndsbedömda trygghetsboendena skiljer sig åt från varandra. De flesta boenden drivs av Falkenbergs kommun och ett drivs i privat regi.