Skip to main content

Blomlådor som farthinder

Om du vill göra det tryggare på din gata kan du placera ut blomlådor för att sänka hastigheten för bilarna som kör där. För att få ställa ut blomlådor behöver du söka tillstånd senast 1 april varje år.

Lådorna får ställas ut under perioden 15 april till 31 oktober. Kommunen placerar normalt inte ut farthinder på 30-vägar. Tillståndet gäller ett år i taget och du måste göra en ny anmälan varje år och senast 1 april. Eftersom varje plats är unik är det upp till gatu- och trafikenheten att bedöma om platsen är lämplig eller inte.

Vad krävs av mig som ansöker?

För att få placera ut blomlådor på en gata måste du bo där. Blomlådorna bygger och bekostar du själv. Du får en ritning av oss samt reflexer som ska sitta på blomlådorna. Vi kommer även ut och markerar upp var blomlådorna får stå.

Det är sedan du som är ansvarig för blomlådorna och är kommunens kontaktperson om det uppstår problem eller klagomål. Du planterar och underhåller lådorna själv och om du är bortrest behöver du utse en annan person som kan vara kontaktperson. Inför vintersäsongen ansvarar du för att blomlådorna tas in för förvaring. I våra riktlinjer nedan kan du läsa mer.

Grannars godkännande

För att blomlådorna inte ska orsaka irritation från andra som bor längs gatan är det viktigt att du informerar om blomlådorna och får godkännande av direkt berörda grannar. Om grannarnas in- eller utfart påverkas krävs skriftlig godkännande.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om tillståndet genom vår e-tjänst senast 1 april varje år. Innan du söker tillstånd ska du ha läst våra riktlinjer för vad som krävs för att sätta upp blomlådor (pdf)