Enkät - Fritidsanläggningar

Kultur, - fritids – och teknikförvaltningen genomför en enkätundersökning på några av kommunens fritidsanläggningar. Vi vill veta vad du tycker!

Vi vill ha nöjda besökare på våra fritidsanläggningar och era svar kommer hjälpa oss att förbättra och utveckla anläggningarna utifrån resultatet på enkäten.

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen genomför en enkätundersökning på kommunens motionsspår, utegym, discogolfbana och skatepark samt utvalda lekplatser. Enkäten innehåller frågor om hur du som besökare upplever trygghet, tillgänglighet och upplevelse av besökt plats.

Trygghet, tillgänglighet och upplevelse.

Trygghet - Platsen ska upplevas som trygg. Faktorer som kan påverka upplevelsen är belysning, siktröjning och den geografiska placeringen.

Tillgänglighet - Platsen ska upplevas som tillgänglig. Faktorer som kan påverka är parkeringsmöjligheter, underlag och information.

Upplevelse -  Platsen ska ge en positiv upplevelse. Faktorer som kan påverka är utrustningen, städ och skräphantering och skötsel av kringområden.

Enkäten tar cirka två minuter att svara på.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15