Skip to main content

Anställningsstöd

Vill du anställa en person som är ny i Sverige? Då har du möjlighet att få ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen.

Introduktionsjobb och nystartsjobb är två möjligheter att få ett arbete för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. Stödet finns för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Du som företagare kan få 80 procent av lönen i ekonomiskt stöd.

Introduktionsjobb och nystartsjobb – vad är skillnaden?

Den största skillnaden är att ett introduktionsjobb går att kombinera med relevant utbildning som möter ditt behov som arbetsgivare. Nystartsjobb finns även till för personer som har varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

Gör skillnad med introduktionsjobb (Arbetsförmedlingen)länk till annan webbplats

Nystartsjobb – en ersättning till dig som hjälper någon tillbaka i arbete (Arbetsförmedlningen)länk till annan webbplats

Du kan läsa mer om hur du anställer nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen

Anställningsstöd (Arbetsförmedlingen)länk till annan webbplats